เปิดใช้แล้ว “สะพานข้ามทางรถไฟ” จุดตัด นครชัยศรี – อ.เมืองนครปฐม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับ ถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง,นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เสร็จสมบูรณ์ โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ให้รายละเอียดว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ทช.จึงมีแผนในการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง, นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความยาว 503 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 270 เมตร ซึ่งเป็นจุดตัดกับเส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีท่าแฉลบ-สถานีต้นสำโรง มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน ประกอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 16,000 คันต่อวัน ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 211.004 ล้านบาท