อปท.ปล่อยทางลักผ่านปรับ 4 หมื่นคุก 2 ปี

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ขร.ได้เตรียมจัดส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดตัดรถไฟทั้งหมด ประมาณ 2,687 แห่งทั่วประเทศ ให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC) เพื่อให้ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นแผนที่นำทาง (Navigator) ดึงข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟ และให้ลดความเร็วรถยนต์ลง
คาดว่าจะเริ่มทดลองให้บริการได้ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โดยการรับบริการดังกล่าว ผู้ขับขี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ขร. จะเปิดให้บริการแอพ “DRT Crossing” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ และใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเตือนปัญหาต่าง ๆ ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบได้ถูกจุดและแก้ไขได้ทันที ส่วนการแก้ปัญหาทางลักผ่าน เตรียมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยจะมีการร่างพ.ร.บ. การขนส่งทางราง มีบทลงโทษทางอาญาและทางปกครอง