ข้อมูลแนวเส้นทางและจุดตัดทางรถไฟ

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 2563
ก.0 = เครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกลฯ
ก.1 = เครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า
ก.2 = เครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยมือหมุน
ก.3 = เครื่องกั้นถนนชนิดยกตรงทำงานด้วยมือหมุน
ก.4 = เครื่องกั้นถนนชนิดแผงเข็น
ข.1 = เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ
ข.2 = เครื่องกั้นถนนชนิดสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ
ค. = ป้ายจราจรไม่มีเครื่องกั้นถนน